پروژه راه اندازی سنسور پزشکی دما MLX90614 با استفاده از مجموعه آموزشی AVR WIZARD به زبان C

راهنما راه اندازی سنسور پزشکی دما MLX90614 با استفاده از مجموعه آموزشی AVR WIZARD به زبان C هدف از این آموزش راه اندازی واحد I2C با  سنسور پزشکی دما MLX90614 ، به زبان برنامه نویسی C  توسط مجموعه آموزشی AVR WIZARD میباشد . لوازم مورد نیاز: برد اصلی AVR WIZZARD LCD2X16 ماژول سنسور پزشکی دما […]بیشتر بخوانید